Cursus ‘Wat is Schoonheid’

“CURSUS ‘WAT IS SCHOONHEID’
3 Lessen, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

De cursus wordt gegeven door dhr. Harry Frijns.
Hij heeft voor het KVG o.a. de lezingen over Picasso en Mondriaan gegeven.

Er wordt met 2 groepen gewerkt.
Is niet meer bekend tot welke groep u hoort, neem contact op met de cursusleider

Verdere informatie is te vinden in het jaarboekje op bladzijde 11.