Cursus ‘Wat is Schoonheid’

6 lessen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten € 75,- voor 6 lessen.

De cursus wordt gegeven door de heer Harry Frijns.
Hij heeft voor het KVG o.a. de lezingen over Picasso en Mondriaan gegeven.

De cursus bestaat uit 12 lessen: 6 lessen in 2020 – 2021 en 6 lessen in 2021 – 2022.

Er wordt met 2 groepen van 25 personen gestart.

Men geeft zich op voor groep 1 of 2.
Het is niet mogelijk een les in te halen bij de andere groep.

Lesdagen 2020 – 2021:

Groep 1
16 september
14 oktober
18 november
10 februari
17 maart
14 april
Groep 2
30 september
28 oktober
2   december
24 februari
31 maart
21 april

 

Locatie: ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

VOL = VOL

Let op: Degenen die zich al opgegeven hebben, moeten zich nogmaals opgeven, met vermelding in welke groep de cursus gevolgd wordt.

Introductie van de cursus
WAT IS SCHOONHEID?
(En waarvoor wordt zij gebruikt?)

Op de vraag wat schoonheid is moet men het antwoord schuldig blijven, omdat schoonheid zonder subject, – dus zonder jou –, niet kan bestaan. Zij zit dus niet in het natuurverschijnsel of het kunstwerk maar in non-verbale communicatie tussen hen en jou. In lezing 2 wordt hier uitgebreid op in gegaan en de conclusie getrokken dat zij op zintuiglijk vlak een soort mystieke eenheidservaring is die door de filosoof Immanuel Kant omschreven wordt als “belangeloos welbehagen”

Maar hier blijft het niet bij. Schoonheid wordt ook voor hele andere doeleinden gebruikt zoals het streven naar roem, aanzien, macht, vertier, enz. En dat niet alleen door de kunstenaar maar door alle betrokkenen.
In lezing 3 en 4 wordt uit de doeken gedaan hoe de geestelijke en wereldlijke leiding kunst gebruikt om hun mens- en wereldbeeld op een pakkende manier aan het volk duidelijk te maken.
En dat kan op 3 verschillende manieren, de geest verheffen, medeleven oproepen of de fantasie prikkelen. Deze 3 effecten worden niet zozeer bereikt door het verhaal dat verteld wordt, maar veel meer door de schilderstijl waarin dat verhaal uitgebeeld wordt.

Als we die stijlen door de eeuwen heen bekijken zien we enerzijds perioden waarin het realisme losgelaten wordt en dan weer perioden waarin men het opnieuw ontwikkelt.
In de 5e en 6e lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij de culturele en psychologische motieven achter deze cyclische bewegingen tussen realisme en abstractie.

In het najaar van 2021 gaat de cyclus verder met nog 6 lezingen.

Harry Frijns