Cursus ‘Wat is Schoonheid’

“CURSUS ‘WAT IS SCHOONHEID’
3 Lessen, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

De cursus wordt gegeven door dhr. Harry Frijns.
Hij heeft voor het KVG o.a. de lezingen over Picasso en Mondriaan gegeven.
De cursus, die onderbroken werd door corona, bestaat uit nog 3 lessen in 2021.
De vervolg-cyclus van 6 lessen zal in het convocaat van november worden vermeld.

Er wordt met 2 groepen van 25 personen gewerkt.
Is niet meer bekend tot welke groep u hoort, neem contact op met de cursusleider