Lid worden

Contributie

De contributie bedraagt € 25,- per verenigingsjaar.
Leden die een machtigingsformulier hebben getekend, hoeven niets te doen.
De contributie wordt begin september automatisch geïnd.
Leden zonder machtiging dienen in de maand september de contributie zelf over te maken naar bankrekening:
NL55 RABO 0144.1416.47
t.n.v. KVG Roermond
o.v.v. van uw naam en adres en ‘contributie’.
Afmelding:
Schriftelijk vóór 1 oktober bij de ledenadministratie:
Mevrouw Loes Schouten-Borger
Paarlandweg 5, 6061 EP Posterholt
e-mail: loes.schouten@ziggo.nl
KVG-Roermond heeft twee bankrekeningen:
Naar welk rekeningnummer moet u overmaken voor diverse activiteiten:
NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond voor:
Contributie
Clubs
Cursussen
————————————–
BETALEN IS AANMELDEN en dat geldt voor:
Openingsdag
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag
_____________________________________________
____________________________________________
NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond voor:
Excursies
Film
Voorjaarsreis
Aanmeldformulier voor nieuwe leden

    Uw naam*

    Uw e-mailadres*

    Uw adres*

    Uw telefoonnummer*

    Toelichting