Excursies en Workshops

Organisatie:

Bernadette Joosten 06-13243152
in samenwerking met het commissielid: Margriet Larik:  06-55548771 of 0475-402445

Annie Mooren-Thissen:  (0475) 33 08 68

Dit jaar organiseren we elke maand een excursie, workshop of een evenement, dichtbij huis of verder weg.
De data van de activiteiten – in zoverre deze nu bekend zijn – zijn vermeld in het jaarboekje.
De data van alle bijeenkomsten worden vermeld op deze website én worden aangekondigd in het convocaat van de betreffende maand.
U kunt zich opgeven via e-mail bij Annie Mooren:
anniemooren@planet.nl of telefonisch (0475) 33 08 68.

Betalen = aanmelden
Betaling dient te geschieden door storting op
rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG ROERMOND afd. Excursies.