Melania

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt kleinschalige, duurzame vrouwenprojecten en financiert al bijna 100 jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Met de opbrengst van landbouw, veeteelt of ambachtelijk werk kunnen ze hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen.
De één- of twee jaar durende projecten, uit plaatselijk initiatief ontstaan, worden gedragen en voortgezet door de lokale bevolking.
Ze helpen vrouwen hun positie te verbeteren binnen de eigen cultuur. Zij zijn een start naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Melania is een vrijwilligersorganisatie, wat betekent, dat bijna al het geld ten goede komt aan de projecten. Slechts een klein bedrag is nodig voor administratie.
Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld probeert Stichting Melania meer vrouwen tot het besef te brengen hoezeer ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook met het KVG-Roermond. Het contact tussen vrouwen hier en daar staat voorop.

De Werkgroep Melania-Roermond heeft in 2019 een nieuw project geadopteerd:

Vrouwen met AIDS verbouwen rijst (AF-UG-81)

Vijfentwintig vrouwen met AIDS krijgen een landbouw technische training én een training in ondernemerschap. Ze gaan rijst verbouwen, oogsten, malen, verpakken en verkopen. Deze activiteit zorgt voor meer inkomen, waardoor vrouwen beter in hun basisbehoeften kunnen voorzien (medicatie, kleding, eten) en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Als collectief bewerken de vrouwen ongeveer 2 ha. Na 3 maanden kan al voor de eerste keer geoogst worden. De helft van de opbrengst wordt weer geïnvesteerd in het project en de andere helft verdeeld zodat de vrouwen individueel een klein bedrijfje kunnen starten. Ze worden aangemoedigd om te sparen en elkaar een lening te verstrekken voor hun onderneming (roulerend fonds). De groep stelt teamleidsters aan, die adviseren, de activiteiten volgen en begeleiden.

NB: dit project heeft de afgelopen maanden te kampen met veel tegenslagen: droogte, sprinkhanen, overstromingen en nu ook nog Covid-19.
Gevraagd bedrag: € 1.960,-. Looptijd: 1 jaar
Waar?: Nyakasanga Ward, Kasese District, Oeganda

***

De Werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub zetten zich gezamenlijk in voor de vrouwenprojecten. De werkgroep krijgt haar inkomsten uit de opbrengst van donaties, de verkoop van handwerken en de kienmiddag.
U kunt ook Melania-Roermond steunen door donateur te worden. U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro. Iedere andere geldelijke ondersteuning is van harte welkom.
Bankrekening: NL61 RABO 0144 1597 75 t.n.v. Melania-Roermond, Heerbaan 46, Posterholt

De werkgroep: Aske van Ewijk en Nadine Cos

Wilt u meer weten? Neem contact met: Aske van Ewijk-Spanjer, Parklaan 3, 6088 AK Roggel, tel. (0475) 49 63 66. e-mail: askespanjer@gmail.com

Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten? Kijk op www.melania.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt kleinschalige, duurzame vrouwenprojecten en financiert al bijna 100 jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerikaan. Met de opbrengst van landbouw, veeteelt of ambachtelijk werk kunnen ze hun gezin onderhouden en naar school sturen. Deze projecten helpen vrouwen binnen de eigen cultuur hun positie te verbeteren. De projecten, uit plaatselijk initiatief ontstaan, worden gedragen en voortgezet door de lokale bevolking. De projecten lopen 1 of 2 jaar. Zij zijn een start naar onafhankelijkheid, zodat de vrouwen in de toekomst de projecten zelfstandig kunnen voortzetten. Voorop staat het contact tussen vrouwen over en weer.

Melania is een vrijwilligersorganisatie, wat betekent, dat bijna al het geld direct ten goede komt aan de projecten. Slechts een klein bedrag is nodig voor administratie en boekhouding.

Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld probeert de Stichting Melania meer vrouwen tot het besef te brengen hoezeer ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook met het KVG-Roermond.

Werkgroep Melania-Roermond heeft in april 2018 het project: ‘Graansilo’s in Oeganda’ geadopteerd. Vijftig weduwen proberen te leven van de landbouw. De nieuwe silo’s helpen om het graan beter op te slaan en zorgen er zo voor dat men voedsel heeft van het ene naar het andere seizoen. Bovendien kan het overtollige graan tegen goede prijzen verkocht worden buiten het oogstseizoen.

Het project (AF-UG-62/R – € 2457,50 per jaar) dat we in april 2018 geadopteerd hebben, loopt goed. Er is een tussenrapport ontvangen en de vrouwen zijn enthousiast. Zo kunnen de Oegandese weduwen hun graan voor een faire prijs het hele jaar door verkopen. Helpt u ons weer om het benodigde bedrag bijeen te krijgen? Namens de Oegandese weduwen, onze hartelijke dank.

De Werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub zetten zich gezamenlijk in voor de vrouwenprojecten. Ze krijgt haar inkomsten uit de opbrengst van de donaties, verkoop van handwerken en de kienmiddag.

U kunt ook Melania-Roermond steunen door donateur te worden. U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro. Iedere andere geldelijke ondersteuning is van harte welkom.

Bankrekening: NL61 RABO 0144 1597 75 t.n.v. Melania-Roermond, Heerbaan 46, Posterholt.

Wilt u meer weten? Neem contact met: Aske van Ewijk-Spanjer Parklaan 3, 6088 AK Roggel, tel. (0475) 49 63 66 e-mail: askespanjer@gmail.com

De werkgroep: Aske van Ewijk en Nadine Cos.
Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten? Kijk op www.melania.nl