Melania

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, opgericht in 1921, ondersteunt kleinschalige, duurzame  vrouwenprojecten en financiert al 100 jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
De focus is anno 2021 verschoven van liefdadigheid naar  empowerment.
Maar altijd ging en gaat het om onderlinge  verbondenheid: voor en door sterke vrouwen.
Met de opbrengst van landbouw, veeteelt of ambachtelijk werk  kunnen ze hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school  sturen.
De één- of twee jaar durende projecten, uit plaatselijk initiatief  ontstaan, worden gedragen en voortgezet door de lokale  bevolking.
Ze helpen vrouwen hun positie te verbeteren binnen de  eigen cultuur.
Zij zijn een start naar onafhankelijkheid en  zelfstandigheid.
Melania is een vrijwilligersorganisatie, wat betekent, dat bijna al  het geld ten goede komt aan de projecten.
Slechts een klein  bedrag is nodig voor administratie.
Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld  probeert Stichting Melania meer vrouwen tot het besef te brengen  hoezeer ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook  met het KVG-Roermond.
Het contact tussen vrouwen hier en daar staat voorop.
De Werkgroep Melania-Roermond heeft in 2019 het project “Vrouwen met AIDS verbouwen rijst” van de KIPA-groep in het  Kasese District Oeganda geadopteerd. Deze vrouwen hebben in de afgelopen twee jaren erg veel  tegenslagen gehad.
Eerst droogte, sprinkhanen, overstromingen  en in 2020 tot nu de Covid-19.
De rijstverkoop is volledig  belemmerd en het gaat met de vrouwen ook niet goed.
De secretaresse werd ook nog geveld door de Covid.
Hierdoor hebben ze het eindrapport van dit project nog niet kunnen maken.
We zijn weer naarstig op zoek naar een nieuw project in het  komende seizoen.
De Werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub zetten zich gezamenlijk in voor de vrouwenprojecten.
Ze krijgt haar inkomsten uit de opbrengst van donaties, verkoop van handwerken en de  kienmiddag. Helaas waren we in het afgelopen seizoen door de Covid erg  belemmerd en extra inkomsten zijn dan ook zeer welkom.

U kunt Melania-Roermond steunen door donateur te worden.
U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro.
Iedere andere geldelijke ondersteuning is van harte welkom. Bankrekening: NL61 RABO 0144 1597 75 

t.n.v. Melania-Roermond, Heerbaan 46, Posterholt. 

Wilt u meer weten?
Neem contact met:
Aske van Ewijk-Spanjer, Parklaan 3, 6088 AK Roggel,  tel. (0475) 49 63 66 of per e-mail: askespanjer@gmail.com.  Aske van Ewijk  Nadine Cos
Meer informatie op www.kvg-roermond.nl /melania. 

Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten?
Op 10 oktober 2021 viert Melania het 100-jarig bestaan. Zie ook www: melania.nl

Tip van een KVG-lid:
Als ieder lid 10 cent per genoten levensjaar doneert, is dat geen aderlating, maar maakt voor Melania een aanzienlijk bedrag.
Wie doet mee?