Melania

Stichting Melania, opgericht in 1921, ondersteunt kleinschalige, duurzame vrouwenprojecten en financiert al 100 jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Anno 2021 is de focus verschoven van liefdadigheid naar empowerment. Maar altijd ging en gaat het om onderlinge verbondenheid: voor en door sterke vrouwen. Met de opbrengst van landbouw, veeteelt of ambachtelijk werk kunnen ze hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen. De één- of twee jaar durende projecten, uit plaatselijk initiatief ontstaan, worden gedragen en voortgezet door de lokale bevolking. Ze helpen vrouwen hun positie te verbeteren binnen de eigen cultuur. Zij zijn een start naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Melania is een vrijwilligersorganisatie, wat betekent, dat bijna al het geld ten goede komt aan de projecten. Slechts een klein bedrag is nodig voor administratie. Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld probeert Stichting Melania meer vrouwen tot het besef te brengen hoezeer ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook met het KVGRoermond. Het contact tussen vrouwen hier en daar staat voorop.

De werkgroep Melania-Roermond heeft in 2021, mede door uw bijdrage, het project in het noorden van Bolivia nabij Reyes gefinancierd.
De basisgroep bestaat uit vijf vrouwen die wonen in een kleine gemeenschap El Gato op 5 kilometer van Reyes. Het dorpje heeft geen toegang tot basisvoorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater en openbaar vervoer. De kinderen worden op bromfietsen naar
school gebracht.

De vrouwen willen op kleine schaal en ecologische wijze, groente en fruit verbouwen op een terrein van 10 hectare.
Ze willen zo de traditionele productiewijze van dit gebied herwaarderen en het terrein openstellen voor toeristen. Daarbij wordt een dag georganiseerd met een traditioneel ontbijt, lunch, siësta in hangmatten en tochten met paarden door de bergen.
De vrouwen zijn moeders, allemaal hoofd van het gezin. Hun inkomen is laag. De coronacrisis heeft veel negatieve effecten gehad voor de werkgelegenheid in dit afgelegen gebied.
Het project wordt uiteindelijk uitgebreid naar meer vrouwen.

De werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub zetten zich gezamenlijk in voor de vrouwenprojecten. Ze krijgt haar inkomsten uit de opbrengst van donaties, verkoop van handwerken en de kienmiddag. Helaas waren we in het afgelopen seizoenen door Covid-19 erg
belemmerd en extra inkomsten zijn dan ook zeer welkom.
We zijn naarstig op zoek naar een nieuw project in het komende seizoen.
U kunt Melania-Roermond steunen door donateur te worden.
U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro. Iedere andere geldelijke ondersteuning is van harte welkom.

Bankrekening: NL61 RABO 0144 1597 75 t.n.v. MelaniaRoermond, Heerbaan 46, Posterholt.
Wilt u meer weten? Neem contact met: Aske van Ewijk-Spanjer,
Parklaan 3, 6088 AK Roggel, tel. (0475) 496366
E-mail: askespanjer@gmail.com.
Aske van Ewijk en Nadine Cos

Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten? Kijk op www.melania.nl

De Werkgroep Melania-Roermond is opgericht rond 1982 door een aantal leden van het Katholiek Vrouwengilde Roermond,
onder wie An Boonen-Janssen (1930 – 2018).
Heel lang was An een van de boegbeelden van zowel de werkgroep als de handwerkgroep. Beide groepen hadden toen een eigen project. Later, mede door verminderde inkomsten werden beide groepen één in 2008.
Om inkomsten te genereren werden / worden de volgende activiteiten georganiseerd:
Al vanaf 1987 vond er een jaarlijkse handwerkverkoop plaats in de maand november en veel later ook op de Kerstviering van het Vrouwengilde. Daar werden de prachtige eigen producten aan de vrouw/man gebracht.
De werkgroep verzamelde overtollige spullen onder de leden en ging daarmee op de ‘Sjoemelmert’ staan om de kas te spekken.
Helaas behoort de Sjoemelmert niet meer tot de mogelijkheden. Een andere inkomstenbron was en blijft het kienen.
Tot 2011 werd er na de jaarvergadering in oktober volop gekiend voor Melania en nóg een keer in het voorjaar. De voorzitter moest
de vergadering snel leiden want het kienen was hoofdzaak! Jarenlang heeft Leontine Roebroek als ladyspeaker gefungeerd, twee keer per jaar. Nu wordt er één keer gekiend in het voorjaar.

Melania Roermond wordt al jaren gesteund door een groep donateurs die trouw bijdragen aan de projecten. Dankzij de samenwerking met de handwerkclub, onze donateurs, het kienen, in feite alle leden van het vrouwengilde, heeft de werkgroep in de afgelopen 40 jaar veel vrouwen kunnen helpen in bijna elk werelddeel.

De nu tweekoppige Werkgroep Melania-Roermond
Aske van Ewijk en Nadine Cos