Melania

Stichting Melania, opgericht  in 1921, ondersteunt kleinschalige, duurzame vrouwenprojecten en financiert al ruim 100 jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Anno 2021 is de focus verschoven van liefdadigheid naar empowerment. Maar altijd gaat het om onderlinge verbondenheid: voor en door sterke vrouwen. Met de opbrengst van landbouw, veeteelt of ambachtelijk werk kunnen ze het gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen.

De één- of twee jaar durende projecten, uit plaatselijk initiatief ontstaan, worden gedragen en voortgezet door de lokale bevolking. Ze helpen vrouwen hun positie te verbeteren binnen de eigen cultuur. Zij zijn een start naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Melania is een vrijwilligersorganisatie, wat betekent dat bijna al het geld ten goede komt aan de projecten. Slechts een klein bedrag is nodig voor administratie. Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld probeert Stichting Melania meer vrouwen tot het besef te brengen hoezeer ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook met het KVG-Roermond. Het contact tussen vrouwen hier en daar staat voorop.

De werkgroep Melania-Roermond heeft in 2021, mede door uw bijdrage, het project in het noorden van Bolivia nabij Reyes gefinancierd.

Ons jongste project:  AF-MA-07, Varkens voor Schoolgeld in Malawi, is van start gegaan.

In het kort: een groep weduwen van 35 – 65 jaar wil graag stallen bouwen, varkens fokken en verkopen om kinderen en kleinkinderen naar school te kunnen sturen. Kijk voor de uitgebreide beschrijving op https://melania.nl/project/17861/.

Maar…in maart jl. raasde orkaan Freddy tweemaal over het land, een spoor van destructie achterlatend. Of en in hoeverre de projecten van Melania getroffen zijn, is nog niet bekend.

De werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub zetten zich gezamenlijk in voor de vrouwenprojecten. De werkgroep krijgt haar inkomsten uit de opbrengst van donaties, verkoop van handwerken en de kienmiddag.

U kunt Melania-Roermond steunen door donateur te worden.
Iedere geldelijke ondersteuning is van harte welkom.

Bankrekening: NL61 RABO 0144 1597 75   t.n.v. Melania-Roermond, Heerbaan 46, Posterholt

Wilt u meer weten? Neem contact met:
Aske van Ewijk-Spanjer
Parklaan 3, 6088 AK Roggel, tel. (0475) 49 63 66
e-mail: askespanjer@gmail.com

Namens Melania-Roermond Aske van Ewijk en Nadine Cos
www.melania.nl

Benieuwd naar Melania Nederland? Op onze ledenvergadering in oktober gaat Mevr. Elske van Holk ons na de pauze bijpraten.