Bestuur

Overzicht bestuursleden 2024

W.A.Dirkx- van Bracht (Willemien)
Voorzitter en Lezingen
Abdis Clementinastraat 6
6041 VC Roermond
tel: 06 1497 0345
e-mail: wadirkx@gmail.com
L.Janssen (Lilian) Secretaris
Aan de Dijk 152
6049 CK Herten
tel: 0475-58 49 25
e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl
L.G.E.H.Schouten-Borger (Loes)
Penningmeester
ledenadministratie en evenementen
Paarlandweg 5
6061 EP - Posterholt
tel: (0475) 40 43 64
e-mail: loes.schouten@ziggo.nl
B.Joosten (Bernadette)
Excursies
In de Mehre10
6114 NE Susteren
Tel: (046)85 07 646
e-mail: bjoosyen@gmail.com
A.M. van Bemmel-Tinholt (Annette)
Cursussen
Dr.Bӓrstraat 17
6041 MR Roermond
tel (0475) 54 25 02
e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com
M.Aarts (Marjo)
Bestuurslid en 2e penningmeester
Keulsebaan 9
6045 GC Roermond
tel: 06 1442 4848
e-mail: Marjo.aarts@online.nl
E.C.M.Prins-Vester (Els)
Redactie van
convocaat en jaarboekje
Ranonkel 2
6081 CK Haelen
tel: (0475) 59 39 91
e-mail: elsprins.kvg@gmail.com
A.C.M.Mooren-Thissen (Annie)
Ere-bestuurslid
Beemdenlaan 13
6041 NL Roermond
tel: (0475) 33 08 68
e-mail: anniemooren@planet.nl
L.Willemsen (Lia)
Bestuurslid
Karthuizerlaan 25
6042 NB Roermond
tel: 06 2557 5469
email: liawillemsen@planet.nl