Ledeninformatie

 1. Elk lid ontvangt bij het begin van het verenigingsjaar het nieuwe jaarprogrammaboekje. De gegevens in dit programmaboekje zijn onder voorbehoud.
 2. Elk lid ontvangt maandelijks van september t/m mei een convocaat.
 3. Bij deelname aan een door het KVG georganiseerde activiteit is het lidmaatschap van het KVG een vereiste. M.u.v.:
 4. Bij onze lezingen zijn introducés welkom tegen betaling van € 2,50. Bij de maandelijkse filmvoorstelling zijn introducés eveneens welkom tegen een meerprijs van € 2,50; zij betalen dus € 14,-.   Bij onze excursies zijn introducés welkom, mits er plaats is, tegen betaling van € 5,- extra. Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit bedrag wordt afgerekend bij één van de aanwezige bestuursleden.
 5. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap van het KVG vindt geen restitutie plaats.
 6. Inschrijving voor activiteiten gebeurt onder gelijktijdige betaling van de gevraagde bijdrage. Datum ontvangst betaling is bepalend voor een eventuele wachtlijst. Betalen = aanmelden. Alle betalingen dienen via de bank te gebeuren. Zie bankrekeningnummers onder “Lid worden”.
 7. Leden die deelnemen aan cursussen en clubs kunnen zich aan het begin van het seizoen aanmelden bij de contactpersoon van het bestuur tegen betaling van het cursusgeld. Bij eventuele verhindering of voortijdige beëindiging wordt het cursusgeld niet terugbetaald. Alleen leden kunnen deelnemen aan cursussen.
 8. Afmelden voor alle activiteiten dient 48 uur van tevoren te gebeuren bij het bestuurslid waar u zich heeft aangemeld. Restitutie van inschrijfgeld bij onverhoopte afmelding na de inschrijftermijn van een evenement of excursie is afhankelijk van aangegane verplichtingen met derden.
 9. Bij activiteiten waar gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer wordt carpooling gestimuleerd. De chauffeur ontvangt van de meerijdende inzittenden een vergoeding naar gelang de afstand.
 10. KVG Roermond handelt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft als zodanig ook een Privacy Policy.
 11. Deelname aan activiteiten van het KVG is geheel voor eigen rekening en risico.De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan goederen of personen ontstaan tijdens KVG-activiteiten.
 12. Het KVG heeft geen reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Ons advies is om dit zelf te doen.