Informatie

Doelstelling

Het Katholiek Vrouwengilde is een ontmoetingsplaats van en voor alle vrouwen. Het KVG biedt inspirerende en uitdagende programma’s in een plezierige en respectvolle sfeer.
Het KVG staat open voor de wereld om haar heen, dichtbij en veraf, en zet zich hiervoor in. De positie van de vrouw heeft haar speciale aandacht.

Algemeen

Elk lid ontvangt van september t/m mei een convocaat. Elk lid ontvangt bij het begin van het verenigingsjaar het nieuwe jaarprogrammaboekje. De gegevens in ditt programma zijn onder voorbehoud. Raadpleeg daarvoor ook de maandelijkse convocaten en de website.
Bij deelname aan een door het KVG georganiseerde club en/of of cursus is het lidmaatschap van het KVG een vereiste.

Bij onze lezingen zijn introducés welkom tegen betaling van € 2,50. Bij onze excursies zijn introducés eveneens welkom – mits er plaats is – tegen betaling van € 5,00 extra. Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit bedrag wordt afgerekend bij één van de aanwezige bestuursleden? Waarvoor onze dank.

De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan goederen of personen ontstaan tijdens KVG-activiteiten.

Bestuur:

Contributie

De contributie bedraagt € 25,- per verenigingsjaar.
Leden die een machtigingsformulier hebben getekend, hoeven niets te doen.
De contributie wordt begin september automatisch geïnd.
Leden zonder machtiging dienen in de maand september de contributie zelf over te maken naar bankrekening:
NL55 RABO 0144.1416.47
tnv KVG-Roermond
o.v.v. van uw naam en adres en ‘contributie’.
NB: Bij betaling na 1 oktober wordt de contributie verhoogd met € 4,00 administratiekosten.

 

Ledenadministratie
U kunt zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij
Loes Schouten, ledenadministratie
Paarlandweg 5
6061 EP Posterholt
tel. 0475-404364
e-mail: loes.schouten@)ziggo.nl
Schriftelijk afmelden vóór 1 oktober bij de ledenadministratie
Leden die zich na 1 oktober afmelden zijn verplicht €10,– te betalen voor de gemaakte kosten.

 

KVG-Roermond heeft twee Bankrekeningen
Naar welk rekeningnummer moet u overmaken voor diverse activiteiten:
NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond voor:
Contributie
Clubs
Cursussen
————————————–
BETALEN IS AANMELDEN en dat geldt voor:
Openingsdag
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag
_____________________________________________ ____________________________________________
NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond voor:
Excursies
Film
Voorjaarsreis