Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2022

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond plaats op 13 oktober in ’t Paradies in Roermond.
De agenda voor deze vergadering heeft op de website gestaan.
De agendapunten werden tijdens de vergadering inhoudelijk toegelicht.
Aanwezig waren het Bestuur en een 40-tal leden.
Onze voorzitter heette ons van harte welkom; er werd een kaars aangestoken ter nagedachtenis aan de dit jaar overleden KVG-leden.
De agendapunten (die vooraf de website hebben gestaan) werden doorgenomen.
Vooral aan het punt Statutenwijziging werd veel aandacht besteed.
Mevrouw Marja Aarts werd tot officieel Bestuurslid benoemd.
Om 15.15 werd de vergadering gesloten. Er volgde een koffiepauze en daarna was er een lezing van de NVVE.
verslagje: Els Prins