IVN Wandeling 6 november 2017

IVN WANDELING 6 NOVEMBER.

De laatste wandeling van dit jaar starten we in Swalmen, op de Markt.
Het is fris, maar droog en af en toe komt de zon tevoorschijn.
We zullen de Swalm door en om Swalmen volgen. De Swalm is een kleine zijrivier van de Maas.
Zij ontspringt zuidelijk van Wegberg in de grensstreek van Duitsland en het Nederlandse Midden-Limburg, loopt vervolgens door de Duitse gemeente Schwalmtal en mondt bij Swalmen (gemeente Roermond) in de Maas uit, meer precies tussen Wieler en Rijkel bij de Donderberg.
De rivier heeft een lengte van 45 kilometer, waarvan twaalf op Nederlands grondgebied.
Het stroomgebied meet 277 km², waarvan 26 km² in Nederland. Het verval bedraagt 72 meter, waarvan 12 in Nederland.
Het Nederlandse deel van het beekdal, Swalmdal genaamd, omvat een negental terreinen in bezit
van Staatsbosbeheer, in totaal 92 ha. Men vindt er riet, vochtige graslanden, bosjes en struiken en er groeit onder meer de agrimonie.
Men vindt er de waterral, verschillende uilensoorten en het is het woongebied van de das.
Ook de bever komt er voor.
De plantengroei in het Swalmdal bestaat voor een belangrijk deel uit broekbossen; bosachtige vegetatie op laaggelegen drassig land.
In een broekbos zijn els en wilg veel voorkomende bomen.
Deze natte bossen hebben een hoge natuurwaarde.
Het Nederlandse Swalmdal kenmerkt zich door de snelstromende, grotendeels vrij meanderende beek met, in sommige bochten, uitgesleten oevers van wel enkele meters hoog.
Vooral na het opnieuw laten meanderen van de Swalm werden de diverse grondlagen weer goed zichtbaar in de steile wanden.
Inmiddels hebben ijsvogeltjes hierin hun nesten gemaakt.
Het Swalmdal bezit een bijzondere rijkdom aan zoogdieren, vogels, amfibieën en vlinders.
Zowel langs de Nederlandse en Duitse Swalm zijn inmiddels bevers waargenomen en u hoeft niet eens goed te zoeken om de sporen te zien.
Langs een gedeelte van de Swalm is een natuurpad aangelegd.
Het begin van dit pad is aangegeven op een groot bord aan de Kroppestraat.
Langs het pad staan op diverse plaatsen prachtige houten beelden van dieren die in het Swalmdal voorkomen.
Voorgaande tekst is van Wiel Aelen, zoals we weten ook een groot natuurliefhebber/vogelaar en echtgenoot van Angelique.
We lopen via een viaduct waarover de A73 loopt van de ene naar de andere kant van Swalmen; absoluut een minpunt dat zo’n weg dwars door de gemeente loopt. We zien de kasteelruïne Ouborg, een rijksmonument. Een ruïne van een kasteel uit vermoedelijk ca. 1300.
Slechts een deel van de zuidwestelijke buitenmuur, het onderste deel van de bakstenen woontoren en een rest van de traptoren is nog aanwezig.
In de grond liggen nog belangrijke archeologische resten, de fundamenten van het kasteel en de voorburcht.
In Swalmen zien we ook een beeld van Nepomuk, de brugheilige, een martelaar, die werd verdronken in de Moldau.
Volgens het verhaal zou hij geweigerd hebben zijn biechtgeheim te schenden.
Aangezien in Swalmen op maandag alle horeca gesloten is, drinken wij ons kopje koffie in restaurant
Maaszicht in Asselt.
Angelique wenst ons mooie feestdagen en ziet ons graag weer terug in februari.

Verslag Sonja Boon
Foto’s Miriam Rovers