IVN wandeling Rozendael 2 oktober 2017

IVN-wandeling 2 oktober 2017

Onder begeleiding van Angelique en ons gunstig gezinde weergoden vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij vakantiehuis Rozendaal 1.
Landgoed Rozendaal is een natuurgebied, gelegen tussen Montfort en Sint Joost.
Het is een mooi, afwisselend gebied van bos en open landschap.Ooit behoorde het landgoed tot kasteel Montfort.
Het afwisselende landschap kenmerkt zich door oud cultuurlandschap met monumentale boerderijen, akkers en weilanden, die doorsneden worden door onverharde wegen met lanen vol oude bomen.
Door regenwater en kwel uit de hoger gelegen gebieden ontstonden plassen en dikke lagen hoogveen.
Er werd in gevist en riet gewonnen (de naam Rozendaal zou niet zijn afgeleid van rozen, maar van riet of ross, dat hier veelvuldig voorkwam).
Ook komen in dit gebied veel vogels voor, vooral prooivogels, zoals buizerd, torenvalk, sperwer en verschillende
uilensoorten.
De flora is ook bijzonder, het rapunzelklokje, akkerklokje, valse kamille en gevlamde pijlstaart komen hier voor.
Vandaag zien we rendiermos, adelaarsvaren, rankende helmdoorn, klavertje met 3 v’s, bewijs van Nederlandse afkomst n.l.
Voer Voor Vee (?), en grote Amerikaanse eiken.
De adelaarsvarens, die nu al bruin worden en vergaan, vormen een muur langs de paden.
Verschillende paddenstoelen, waaronder heel veel vliegenzwammen, zien we en vlinders.We horen een roodborstje zingen.
Miriam heeft gymnastische toeren uitgehaald om voor ons weer de mooiste foto’s te maken.
Na afloop koffie/thee met/zonder vlaai, soep…..heerlijk!

Verslag Sonja Boon
Foto’s Miriam Rovers