Van de Voorzitter

Beste leden,

Een nieuw seizoen, 2021-2022, breekt aan met hopelijk nieuwe kansen voor ons vrouwengilde.
Verwachtingsvol kijken we uit om elkaar weer te ontmoeten na een lange rustige periode van veel annuleringen van activiteiten.
Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht.
Onze vereniging komt weer tot leven.

Het bestuur heeft ook dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld: educatieve cursussen en lezingen, films, gezellige uitstapjes en excursies, sportieve activiteiten en ons maandelijks ontmoetingsmomentje onder het genot van een kopje koffie.
Met volle energie gaan we het verenigingsjaar tegemoet en nu maar hopen dat we al onze geplande activiteiten daadwerkelijk kunnen uitvoeren.
Wij zijn er klaar voor!

We gaan ervan uit dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, waardoor het aantal coronabesmettingen zullen afnemen.
Maar voorzichtigheid blijft geboden, het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen.
Voor een aantal activiteiten zal een coronatoegangsbewijs nodig zijn.
Daar zult u te zijner tijd via de convocaten meer van horen.
Het is ook belangrijk om de website regelmatig te raadplegen.

Het bestuur hoopt dat u dit KVG-jaar heel erg gaat genieten van alle samenkomsten.
Wij wensen u een inspirerend en bovenal gezond verenigingsjaar toe.

Willemien Dirkx, voorzitter