Terugblik kienen 19 maart 2024

19 maart jl. was het weer kienen voor Melania: meer dan 30 dames
deden mee.
Er heerste een gezellige sfeer en menigeen viel herhaaldelijk in de
prijzen. Niemand ging met lege handen naar huis.
Samen hebben we € 203,50 bijeen gespeeld voor het volgende project.
Alle deelneemsters bedankt!
Aske en Nadine