Sluitingsdag 21 mei 2019

Verslag Sluitingsdag 21 mei 2019 in De Busjop in Heythuysen, in het mooie Leudal.
Een mooie locatie aan de rand van het bos, met fijne terrassen en voldoende parkeerruimte.
Binnen was het gezellige en warm en rumoerig.
Helaas konden we niet van het buitengebeuren genieten, want het was te koud.
Dat had de fietsclub van deze dinsdagmorgen op weg naar de Busjop ook al ondervonden.
Er waren ongeveer 100 mensen.
Na de koffie met iets lekkers erbij hield voorzitter Rinie Schreurs haar (laatste) sluitingsdagtoespraak.
Rinie liet alle activiteiten van het jubileumjaar nogmaals de revue passeren en dat waren er heel veel.
Ze liet weten dat onze uiensoepboom nu toch voorzichtig wat kleine scheutjes had gekregen.
De laatste jubileumactiviteit is het jubileumboek, waar Els Prins zo hard aan gewerkt heeft, – ‘zit goed in elkaar.
Het heden en verleden is benoemd, omlijst met mooie foto’s, interessant voor iedereen’-
Deze opmerking leverde een hartelijk applaus op.
Het boek was nu beschikbaar voor de mensen die het boek al besteld hadden en binnenkort wordt er een herdruk gemaakt voor diegenen die het alsnog in bezit willen hebben.
Rinie liet ons weten dat uit de nalatenschap van An Boonen prachtige merklappen zijn gekomen die voor Melania gekocht kunnen worden op de algemene ledenvergadering op 2 oktober.
Als toegift op haar toespraak hield Rinie nog een vurig pleidooi voor het bestuur in de toekomst.
Laten zich a.u.b. dames opgeven voor functies in ons bestuur, waaronder het voorzitterschap.
In het komende jaarboekje van 2019 – 2020 zal dit onderwerp ook aan de orde komen.
Het was een heel gezellige sluitingsdag en De Busjop had heerlijke soep met luxe broodjes, waar we allemaal heerlijk van gegeten hebben.
Rond 15.00 uur ging iedereen dan ook heel tevreden weer naar huis.
Het bestuur wenst iedereen een heerlijke zomerperiode.
Het nieuwe jaar zal op 4 september begonnen worden met de INFO-dag en de openingsdag is op donderdag 19 september in Reuver in De Witte Stein.
Verslag en foto’s Els Prins