Reis naar de Harz 2-6 juli 2023

KVG Reis naar de Harz: 2 /m 6 juli 2023.

Zundig 2 juli 2023
8.00u. Vertrek nao Duitschland
Natuurlijk weer met Maaskant!!
We bringe h’t beroemde stadje : Hamelen” een bezoek
En nuttige koffie, vlaai of koek!
Lekker winkele en “chille”op de terrasse
En auch ’n bietje op mekaar passe !!

Dan kómme ver in het hotel aan
Ös plezéer en rós is helemaöl van de baan!!
Wat ein gedoons en gekakel
Ontsjtange door ein “gröet”obsjtakel
Zo lig ein brééfke op de kamer
“keep calm”” & “drink water”!!
Oeteindelijk tóch alles góód
Hé hé wat ein gekloód !!

Ós “reisleidsters”mit ’n lange IJ Ëls en Margriet
Natuúrlijk we’m kind ze “niet”!
Trekke álles oet de kas um ós te behage
En dóón álles um de reis te laöte sjlááge !!
Sjlingere door de bös héén en wéér
Verzeen ös van keukskes en drankjes kéér op kéér !!

Plaatse in de bös blif ’n meujlijke “matérie !!
Van veur naö achter óf opzie, ver sjnappe d’r niks van zö ëin twéé driéé
Ver kömme d’r tóch mit z’n álle oet
Dus “brááf” 2 plaatse veuróet öf ächteróet” !!

Naö ein bezeuk aan de “Kaiserplatz”
Laupe v’r door het prachtige stédje “Goslar”
Veer genete mit volle téuge
Van h’t hiéle gebéure

Mia héde eine sjöene trui gekóch
INVASIE !! in h’t winkelke!!
Weurd nl. door de hiéle bös bezóch !!!

Mit z’n alle in de “sjtaum-trein”
We vinge h’t wie “kinger” zóe fijn
Ein opsjrif aan de boetekant “nicht ráuchen”
Hé (de trein) rauk zichzelf ‘n “’ongelök” !!
Waör evegood hiël “chique”
Veural daö bóve in de höege “piek”!!

Vandaag woonsdig al weer vreug aan ’t ontbijt
Pff…de lies invölle wat v’r sjtrak wille éte
Haupelijk dét v’r h’t dan nog weite düs néét vergéte!!
En ánges heláás pinda-káás !!!

Vandaag auch ’n bietje rége
Mer det hilt ös neet tége
Um naö Nat. Park in Quedlingburg te reize
En ös prikkele in de kop te “pijnige !

Waat ein verrassing van Annette, Els, Margriet en Annemarie
Wat chique…staön ze daö mit wien en hapjes “”nondepie” !!!
Wat héérlijk en alwéér eine gezellige daag
We kinne weer veuroet en némes dé klaag !!
H’t leek waal ’n tuinfiës daö néve de bös
Veur die “veer” eine hiéle, hiéle KLUS !!

Vandaag dönderdig 6 juli
De létzte etáppe van ös vakantie-reis in zich…
Mér ierst nog éffe naö Münster de “Friedensaal” wo de 80 jaörige
Aörlog woord “beëindig” door te teikene!!
En véér “teikene” h’t einde van ös vakantie !!

Wat höbbe v’r ein sjoén reis gehad
In het mooie gebergte “De Harz” !!
Leef KVG-Famílíe.
Want dét zín veer !!
Haupelijk toet volgend jaör !
Groet, véul leefs eine dikke knuffel van KVG-vriendin Mia.

Verslag : Mia Vaessen-Timmers.
Foto’s: van diverse bronnen.