Nieuw Gildejaar 2022-2023

Eind augustus heeft U het nieuwe “roze” jaarboekje en het convocaat van september ontvangen.

Het bestuur nodigt u van harte uit, om vaak en met plezier deel te nemen aan onze activiteiten, in de vorm van het bijwonen van excursies, lezingen, cursussen en clubs.
Na een lange tijd van beperkte contacten met familie, vrienden en kennissen hopen we weer afleiding, gezelligheid en saamhorigheid te vinden in de komende maanden.
Op deze website www.kvg-roermond.nl vindt u het jaarboekje en de convocaten. 
We vermelden eventuele wijzigingen in het programma, want u weet: het aangeboden programma is onder voorbehoud. Dat is in de coronaperiode meermalen gebleken.
U vindt er ook foto’s en verslagen van bij voorbeeld excursies en wandelingen.
Nieuw is het aanmelden voor de wandelclub: dat gaat voortaan via de website.
Zie info hierover in het jaarboekje op pagina 17.