Mededeling i.v.m. het coronavirus maart 2020

Mededeling i.v.m. het coronavirus.

Beste dames van het Vrouwengilde Roermond,

Wij beleven momenteel roerige tijden door de uitbraak van het coronavirus. Het virus raast over de wereld en hoewel het virus klein is, heeft het grote invloed. Langzamerhand dringt het tot ons door dat dit virus nog wel even onder ons is. Een onwerkelijke situatie, maar het is wel de realiteit. De aangescherpte maatregelen van het kabinet, in ieder geval voorlopig tot 1 juni, zullen u niet zijn ontgaan. Het KVG Roermond heeft daarom al haar activiteiten en bijeenkomsten tot het nieuwe Gildejaar 2020-2021 geannuleerd. Ook de nog lopende cursussen en clubs gaan niet meer door. Indien u voor de film van april hebt betaald: wilt u het zo laten voor de volgende film, of anders laat Annie Mooren weten dat u het geld teruggestort wilt hebben. Helaas kan ook onze voorjaarsreis naar de Oostzee geen doorgang vinden. We gaan ervan uit dat deze doorgeschoven kan worden naar het volgend jaar.

Contacten in tijden van het coronavirus

Wij beseffen heel goed dat al deze maatregelingen een behoorlijke impact hebben op veel van onze leden. Weinig tot geen contacten met familie, vrienden en kennissen, zo mogelijk alleen even eruit voor de boodschappen en mogelijk in je eentje of met z’n tweeën een klein wandelingetje in de buurt maken. Er zullen zeker leden zijn die nog maar weinig mensen spreken en steeds meer in een sociaal isolement terecht komen. Vooral voor die leden die alleenstaand zijn en te maken hebben met ziekte of andere beperkingen roept dit veel onrust en spanningen op. Zij hebben nu nauwelijks of geen contact met de buitenwereld. Blijf in ieder geval zoveel mogelijk elkaar bellen. Aan leden die daar prijs op stellen, doen wij een oproep om niet te schromen, de telefoon te nemen en een van de bestuursleden te bellen. Zij zijn gaarne bereid om een gesprekje te voeren met u over de dagelijkse beslommeringen en om hun deelgenoot te maken over de onzekerheid waarin u verkeert.

Een andere mogelijkheid om dagelijks contact te hebben, wordt geboden door De Belbrigade.
De Belbrigade ondersteunt ouderen en alleenstaanden tijdens de Corona-isolatie d.m.v. een dagelijks telefoontje door een vrijwilliger. Ouderen die op dit moment niet naar buiten mogen vanwege de maatregelen rondom de Coronacrisis en daardoor maar weinig mensen meer spreken. Gewoon een telefoontje om even de gedachten te verzetten, een klein beetje zorgen weg te nemen, praktische zaken te bespreken of gewoon te kletsen over van alles.

Hoe kunt u zich aanmelden voor de ‘Belbrigade’?
A. Telefonisch
Ouderen en alleenstaanden kunnen zich telefonisch aanmelden om gebeld te worden door één van de vrijwilligers. Zij kunnen medewerkers van de Belbrigade bereiken via het nummer 0475 – 345 135 De tijden waarop zij bereikbaar zijn: Maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
B. Via de website
Daarnaast kan men zich ook nog altijd aanmelden om gebeld te worden via de website www.debelbrigade.com

Het nieuwe Gildejaar 2020-2021

Wij hopen van harte dat we in september aan het begin van ons nieuwe Gildejaar weer kunnen starten met nieuwe activiteiten, bijeenkomsten en cursussen. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Als bestuur willen wij u weer volop mogelijkheden bieden om elkaar te ontmoeten. Eind augustus zal het 1e convocaat van het verenigingsjaar 2020-2021 verschijnen. Donderdag 3 september staat de kennismaking- en informatiemiddag gepland waar ons programma gepresenteerd wordt.
Het bestuur wenst u allen een hele goede gezondheid toe en ondanks de huidige crisis een mooie zomertijd. We verheugen ons erop u in september in goede gezondheid terug te zien.

Namens het Bestuur van het Katholiek Vrouwengilde Roermond,
Willemien Dirkx Voorzitter