KVG Nieuwjaarsbijeenkomst 3 januari 2020

Het bestuur wenst u alle goeds voor het nieuwe jaar,
een jaar vol liefde, voorspoed en een hele goede gezondheid.

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2020.
De Nieuwjaarsreceptie, dit jaar gehouden in het Paradies, werd erg goed bezocht, was heel
geanimeerd en er heerste een zeer ontspannen sfeer.
Na een welkomstwoord van de voorzitter Willemien was er voor iedereen een welkomstdrankje en werd er een toast uitgebracht op het nieuwe jaar en op het KVG; dat het onze vereniging ook in het nieuwe jaar goed mag gaan en dat we elkaar mogen blijven ontmoeten bij een gevarieerd aanbod aan activiteiten.
Kortom, het was een gezellig samenzijn met enkele heerlijke hapjes.
Dank aan de vrijwillige gastvrouwen van het Paradies die deze middag keurig hebben verzorgd.