IVN Wandeling De Teutebeek 9 april 2018

IVN-wandeling 9 april 2018
Onze laatste wandeling gaat naar Beesel, waar de bosanemonen in bloei staan.
Het Beeselsbroek, het natuurgebied waar we gaan lopen, is een broekgebied, waar omstreeks 1800 turf werd gestoken en dat ook als weidegrond werd gebruikt. Begin 20 ste eeuw werd het moeras drooggelegd en omstreeks 1960 werden de twee beekjes, de Teutebeek en de Huilbeek, rechtgetrokken. Ook werden er Populieren aangeplant.
De Teutebeek ontspringt in Beesels Broek en stroomt naar het zuiden. De natuur in dit gebied had last van verdroging.
Het waterschap Peel en Maasvallei heeft in 2015 de Teutebeek gedeeltelijk ingericht als natuurlijke laaglandbeek, begeleid door Elzen/Essenbos. Hierdoor werd de verdroging tegengegaan. In de beek is een stuw verwijderd, waardoor vissen als de Beekforel, de tiendoornige en driedoornige Stekelbaars weer stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook is er weer ruimte voor ontwikkeling van dotterbloemgrasland. Door de herinrichting van beek en beekdal kunnen landdieren zoals de Das en de Ree zich beter bewegen. De Huilbeek stroomt naar het noorden. Om gebiedeigen kwelwater langer in het gebied te houden
zijn in de Huilbeek twee OWL-sturen herplaatst, waardoor er mogelijkheden zijn voor een natuurlijk gericht waterbeheer.
Tijdens de wandeling krijgen we, uitgespreid tussen de bomen, heel veel bosanemoontjes te zien (zie foto’s). Ook de Sleedoorn staat in bloei. We zien Wilgenkatjes, mannelijk en vrouwelijk, een Gelderse Roos en de Lijsterbes.
Het weer is ons gunstig gezind en na afloop drinken we weer ons welverdiende kopje koffie of pilsje. Angelique wordt bedankt voor weer een interessant wandelseizoen en krijgt een attentie overhandigd. Met de belofte volgend seizoen weer met ons te wandelen, neemt zij afscheid en wenst ons een heerlijke zomer(vakantie).
Bedankt Angelique en ook Miriam voor de prachtige foto’s en tot september.