Film House of Gucci 27 mei 2022

VRIJDAG 27 MEI
Filmmiddag: aanvang 14.00 uur in Foroxity.
De titel van de film is: House of Gucci (van het gelijknamige modemerk)
House of Gucci is geïnspireerd op de ware gebeurtenissen rond het familie-imperium achter het Italiaanse modemerk Gucci.
In een verhaal dat zich over drie decennia uitstrekt komen liefde, verraad, decadentie, wraak en uiteindelijk ook een tragische afloop voorbij.
Graag de bovenste rij stoelen vrijhouden voor de mensen die niet goed ter been zijn en niet de trap af kunnen.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren tel. 0475 – 33 08 68 of per e-mail
anniemooren@planet.nl. o.v.v. film mei: NL74 RABO 0144 121808