Film L’Immensità 28 april 2023

Filmmiddag: aanvang 14.00 uur in Foroxity.
Graag nodigen wij u uit voor de film L’Immensità.
Rome 1970.
Clara en Felice zijn net verhuisd naar een nieuw appartement.
Het huwelijk is voorbij: ze houden niet meer van elkaar maar kunnen niet uit elkaar gaan.
Radeloos vindt Clara haar toevlucht in de hechte band die ze heeft met haar drie kinderen.
Adriana, haar oudste, is de meest oplettende getuige van Clara’s stemmingen en de toenemende spanningen tussen haar ouders.
Adriana verwerpt haar naam en identiteit en wil iedereen ervan overtuigen dat ze een jongen is.
Door de beslissing bereiken de gezinsrelaties een breekpunt.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.