Film De Acht Bergen 24 februari 2023

Vrijdag 24 februari FILM
In Foroxity Roermond aanvang 14.00 uur.
Prijs p.p. € 11,50. Na afloop is er hapje/drankje.

De titel van de film is De Acht Bergen naar het boek van Paolo Cognetti.
De Acht Bergen vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno een jongen uit de bergen.
In hun levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg.
Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar.
Een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid aan een streek.

Verdere introductie laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren tel. 0475 33 08 68 of per e-mail
anniemooren@planet.nl. o.v.v. film februari: NL74 RABO 0144 1218 08.