Excursie Bergheim bruinkool

Voor een uitgebreid verslag van de excursie van 28 april naar Bergheim waar we het kasteel en de bruinkolenwinning hebben bezocht klik hier.