Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2017

Impressie van de Algemene Leden Vergadering op 4 oktober

De vergadering vond plaats in het Ontmoetingscentrum aan de Minderbroederssingel.
Van het bestuur was Katrijn Szabo afwezig i.v.m. ziekte.
Er waren een 40- tal dames aanwezig.
Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, werd een kaars aangestoken voor de overleden en
zieke leden.
Alle punten die op de agenda stonden kwamen aan bod.
Jose Brouns, oud- KVG-Roermond- bestuurslid, hield een korte lezing over de meerwaarde van het
provinciale KVG.
Het was een hele prettige, interessante, ongedwongen middag.
Even na 16.00 uur ging iedereen weer naar huis.

Els Prins