Algemene Leden Vergadering 3 oktober 2023


Evenementgegevens


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 OKTOBER 2023

KVG JAARVERSLAG 2022 – 2023 W E

KVG 2023 Notulen ALV 13-10-22

Het bestuur nodigt u uit voor de
Algemene Ledenvergadering
Locatie: ’t Paradies. Aanvang 14.00 uur
Je kunt de agenda ook vinden op de laatste pagina van het convocaat.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter mevr. W. Dirkx
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 oktober 2022
 3. Jaarverslag 2022-2023
 4. Financieel jaarverslag 2022-2023
 5. Verslag kascommissie
  Decharge bestuur
  Benoeming nieuw kascontrole lid
 1. Begroting 2023-2024
  Vaststellen contributie gildejaar 2024-2025
 2. Verkiezing nieuwe bestuursleden: Bernadette Joosten: excursies en Lia Willemsen: cursussen
  Herverkiezing van: Annette van Bemmel: cursussen
  Els Prins: redactie convocaat en jaarboekje
  Willemien Dirkx: voorzitter
 3. Nieuwe website KVG Roermond
 4. Mededelingen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

     15.15u.- 16.15u. aansluitend een lezing over Melania en het nieuw geadopteerde project van de werkgroep Roermond.