Ziekenbezoek

Mevrouw Ans Lemmens de Wijk heeft deze bijzondere taak overgenomen van Annie Heussen.
Gildeleden die langere tijd ziek zijn, kunnen, als ze dat op prijs stellen, bezoek krijgen van een medelid.

Bent u ziek, of is een ander lid ziek: wilt u dit dan doorgeven aan een van de bestuursleden?

Weet u iemand die voor een bezoek in aanmerking komt en dat ook fijn vindt, dan wordt Ans hiervan op de hoogte gesteld.