Verslag Kienmiddag 2017

Verslag van Aske
Geslaagde en gezellige kienmiddag op 29 maart

Op de jaarlijkse kienmiddag voor Melania, werd er met veel plezier gekiend voor  ons project  “Campagne Babymeisjes 2016-2018”.
De prijzen waren ook dit jaar de moeite waard, met  dank aan de dames sponsoren en het KVG-Roermond.
Tot  genoegen van de deelneemsters werden bijna alle tafels weer bedolven onder de prijzen.
In de pauze werd genoten van koffie of thee met één of twee heerlijke plakjes cake.
Na afloop kregen ook de verliezers een zakje met inhoud mee naar huis.
De bruto opbrengst van deze gezellige en geslaagde kienmiddag heeft een bedrag van  € 161,00 opgeleverd, met dank aan de aanwezige 23 dames.
Ook gaat onze dank uit naar de Lady-speaker  Riet Spaen en haar assistente  Annie Jeurissen.

Wat is er al voltooid  het eerste jaar in 2016
Er zijn culturele activiteiten in  69 dorpen gehouden.
Waaronder: uitvoering van sketches, volksliederen werden  gezongen en straattheater gemaakt.
Het creëren van bewustzijn op 3 scholen. De resterende 2 scholen zullen in de komende maanden worden benaderd.
Spotjes zijn uitgezonden op de plaatselijke TV, gedurende drie maanden à15 minuten per dag.
Spandoeken  werden opgehangen in 115 dorpen.

Namens Melania-Roermond en de Handwerkclub , heel hartelijk dank voor uw aller inzet

 Aske van Ewijk