Sluitingsdag 2021-2022

DONDERDAG 19 MEI
Sluitingsdag

Dit jaar sluiten we het seizoen 2021 – 2022 af met een lunch bij ‘de Boerderiej’ van de familie Schreurs oet Remunj.
De meesten kennen deze familie van Versboerderij ‘de Biekeuke’, Spik 181, 6042 KT Roermond.
PROGRAMMA:
11.00 uur Ontvangst met koffie en wat lekkers.
De familie Schreurs verzoekt ons om niet eerder te komen in verband met de voorbereidingen.
11.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter, mw. Willemien Dirkx.
12.00 uur Opening lunchbuffet door Rinie Schreurs en haar dochter Wieke Cluitmans.
15.00 uur Afsluiting door de voorzitter.
De prijs voor deze lunch is € 20,- per persoon.
U ontvangt voor bij de lunch één consumptiebon.
Deze is in te leveren voor een glas fris, sap, wijn of bier.
Verdere consumpties betaalt u ter plekke.
Dit kan contant of per pin.

Betalen is aanmelden.
U kunt zich hiervoor opgeven via overmaking van € 20,00 op bankrekeningnummer NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond, onder vermelding van Sluitingsdag 2021-2022.
Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 9 mei 2022