Excursies 2021-2022

Mevrouw Anke van der Avoort:   06 4345 4778
Mevrouw José Brouns:  (0475) 33 47 56
Mevrouw Annie Mooren-Thissen:  (0475) 33 08 68
in samenwerking met de commissieleden:
Mevrouw Dinie Delescen:  06 5394 9513

Mevrouw Margriet Larik:  (0475) 40 24 45

In verband met de versoepelingen rondom het Covid-19 virus  gaan we voorzichtig starten met het organiseren van  excursies en evenementen.
In 2021 blijven we dicht bij huis in Nederland en zijn de  evenementen bereikbaar te voet, met de fiets en de eigen  auto.
Excursies en evenementen kunnen alleen bezocht worden  op vertoon van een vaccinatiebewijs.
Daar waar het anderhalve meter afstand houden niet realiseerbaar is, is het  verplicht een mondkapje te dragen.
Als er een excursie of evenement kan plaatsvinden, staat  deze op de website vermeld of wordt aangekondigd in het  convocaat van de betreffende maand.

In verband met de geldende coronamaatregelen kunt u zich  uitsluitend via e-mail aanmelden bij Annie Mooren:  anniemooren@planet.nl of telefonisch (0475) 33 08 68.

Betalen = aanmelden
Betaling dient te geschieden door storting op
rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG ROERMOND afd. Excursies.