Lezingen

De lezingen vind U in het programmaoverzicht in het jaarboekje, per maand aangegeven.