Koninklijke Onderscheiding

Op 5 januari 2018 heb ik uit handen van de burgemeester van Roermond de Koninklijke Onderscheiding
Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen.
Velen hebben mij die dag en de dagen daarna met deze onderscheiding gefeliciteerd.
Uw persoonlijke woorden en schriftelijke felicitaties hebben deze onderscheiding een extra glansĀ gegeven.
Ik dank jullie hartelijk hiervoor.

Rinie Schreurs-Rours, voorzitter Katholiek Vrouwen Gilde Roermond.