Kienmiddag 2018

Geslaagde en gezellige kienmiddag op 7 februari 2018

Op de jaarlijkse kienmiddag voor Melania, werd er weer met veel plezier gekiend voor  ons project  “Campagne Babymeisjes”
Tot  genoegen van de deelneemsters werden sommige  tafels weer bedolven onder de prijzen.
In de pauze werd genoten van koffie of thee met één of twee heerlijke plakjes cake.
Na afloop kregen ook de verliezers een prijsje mee naar huis.
De bruto opbrengst van deze gezellige en geslaagde kienmiddag heeft een bedrag van  € 190,00 opgeleverd, met dank aan de aanwezige 26 dames.
Ook gaat onze dank uit naar de Lady-speaker  Riet Spaen en haar assistente  Gerrie Pouwels.
Met dank aan de dames sponsoren en het KVG-Roermond waren ook dit jaar de prijzen de moeite waard,

Namens Melania-Roermond en de Handwerkclub, heel hartelijk dank voor uw aller inzet.

Aske van Ewijk