KVG-dag

De maandelijkse KVG-dag vindt plaats op de eerste woensdag van de maand. De koffiemorgen vanaf 10.30u in “PrinsHeerlijck” in de Neerstraat 19. ’s Middags is er een andere activiteit, bij voorbeeld een lezing, meestal in het Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15f in Roermond. Maar soms ook op een andere locatie.

Naast alle lezingen, cursussen, min of meer educatieve uitstapjes moet er ook gelegenheid zijn om elkaar zo maar even gezellig te treffen en wat bij te praten bij een kopje koffie of iets anders. Vandaar deze maandelijkse koffiemorgen in “PrinsHeerlijck”.

Daar bent U ook in de gelegenheid om U in te schrijven voor een excursie of een ander evenement.

Betaling dient te geschieden per bank (zie de convocaten voor het bankrekeningnummer). Als er erg veel animo voor een tocht is, moet er soms geloot worden. Wordt U uitgeloot? Eén troost, bij een volgend uitstapje hoeft U niet opnieuw te loten.

Op deze wijze werken we allen elke maand eensgezind aan de vijf pijlers van het KVG:

Emancipatie
Educatie
Gezondheid
Ontspanning
Mondiale vorming