Filmmiddag

Organisatie: mevr. Netti Spiertz (commissielid)
Contactpersoon: mevr. Katrijn Szabó (bestuurslid)

Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand bezoeken wij bioscoop Foroxity in Roermond (Outlet Center) voor het bekijken van een speciaal voor het KVG uitgezochte film. Deze wordt besproken door de filmcriticus de heer Richard Verheul. Na afloop praten we gezellig nog wat na onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje met altijd wat lekkers. Deze films worden aangekondigd in het maandelijkse convocaat en u kunt zich dus opgeven bij de inschrijvingen tijdens de koffiemorgen in PrinsHeerlijck in de Neerstraat. Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Annie Mooren, tel. 0475-330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl. U dient uitsluitend per bank te betalen op rekening nr.
NL 74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond, afdeling Excursies met vermelding van de film.