Excursies

Onder leiding van:
mevrouw Elly Jansen-Geraets (0475) 420114
mevrouw Anke van der Avoort 06-43454778
mevrouw Annie Mooren-Thissen (0475) 330868

We bezoeken verschillende keren per jaar tentoonstellingen in musea of galerieën. In de loop van het jaar worden de excursies, dagtochten en voorjaarsreis ingelast in het jaarprogramma en in de maandelijkse convocaat aangekondigd.
U kunt zich opgeven op de maandelijkse KVG-dag. Ook kunt u zich telefonisch opgeven voor de excursies, dagtochten en de reis bij Annie Mooren, tel. (0475) 330868, of per email: anniemooren@planet.nl
Betaling dient uitsluitend te geschieden door storting op rekeningnummer:
NL 74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG- Roermond afd. Excursies.
Beeldverslagen vindt U in het archief.