Cursussen

KVG-Roermond organiseert verschillende cursussen.
Co-ordinator: Mevr. A.M. van Bemmel-Tinholt
tel 0475-542502
e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com

Dit jaar zijn er de volgende cursussen:

Voor meer informatie over de verschillende cursussen klikt U op de cursus uit bovenstaande lijst.
U kunt zich opgeven op de informatiemiddag op woensdag 7 september 2016 of bij mevrouw Annette van Bemmel.

Belangrijk: dit geldt voor alle cursussen!

Iedereen is pas ingeschreven wanneer de kosten – vóór aanvang van de cursus – zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG-Roermond onder vermelding van naam en cursus.

Bij eventuele verhindering kan het cursusgeld niet worden terugbetaald.

Cursisten die al een cursus hebben gevolgd en deze willen voortzetten, dienen zich opnieuw op te geven.