Melania

Melania

Melania is een vrijwilligers-organisatie die al 95 jaar kleinschalige, duurzame vrouwenprojecten ondersteunt en financiert in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Algemene doelstelling:
De Stichting Melania steunt basis projecten wereldwijd. Deze projecten helpen vrouwen binnen de eigen cultuur hun positie te verbeteren. De projecten, die uit plaatselijk initiatief ontstaan, worden gedragen en voortgezet door de lokale bevolking. Voorop staat het contact tussen vrouwen over en weer. De projecten lopen 1 of 2 jaar. Zij zijn een start voor onafhankelijkheid, zodat de vrouwen in de toekomst zelfstandig hun projecten kunnen uitvoeren.

Melania is een pure vrijwilligersorganisatie wat betekent, dat bijna al het geld direct ten goede komt aan de projecten. Slechts een klein bedrag is nodig voor administratie en boekhouding. Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld probeert de Stichting Melania steeds meer Nederlandse vrouwen tot het besef te brengen hoezeer (onder)ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook met de dames van het KVG-Roermond.

Lopende Project 2016-2018
Campagne “Laat babymeisjes leven” gaat zijn tweede jaar in. Dit project in Tamil Nadu (India) betreft een grootschalige bewustwordingscampagne. In de Uthangarai regio worden babymeisjes nog altijd direct na de geboorte ‘verwijderd’, wat betekent dat ze vermoord worden.
De aversie tegen vrouwen is diep in de cultuur geworteld. Meisjes zijn duur, ouders moeten betalen voor de bruidsschat, ceremonies rondom de pubertijd en ze moeten betalen voor de kinderen van hun dochters. Zonen daarentegen zorgen voor een bruidsschat, zorgen voor de ouders en kosten niet veel tijdens het opgroeien. De campagne bestaat uit het aan dorpsleden bekend maken van overheidsmaatregelen die in het voordeel van vrouwen zijn en de lasten voor ouders verminderen (bv gratis trainingen voor vrouwen, premies als meisjes trouwen nadat ze hun 10de klas hebben afgemaakt). Daarnaast hebben ze het ook over rolmodellen van verschillende achtergronden. Het Centre for the Development of Rural Women (CDRW) heeft deze campagne opgezet. Die vrouwen staan in voor het recht van de baby -meisjes, om te leven, om onderwijs te krijgen, om voor haar toekomst te kunnen kiezen en om gelijkheid te krijgen ten opzichte van babyjongens.

Voltooide activiteiten in 69 dorpen:
Bijeenkomsten en culturele activiteiten op scholen, Flyers en schilderijen op muren op prominente plaatsen, Banners in gemeenschappelijke ruimtes, Reclame spots op de lokale televisie, seminars.

Afgeronde projecten:
Kleine ondernemingen / voortgezet onderwijs AZ-IN-16R, is mede dank zij uw bijdrage met succes afgerond. Twintig vrouwen hebben een geldelijke lening gekregen, maar vooral trainingen om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Ze kunnen nu met hun gezin (totaal 101 personen) een waardig bestaan leiden. De kinderen gaan naar school. Oude schulden worden terugbetaald. Nu zijn hun bedrijven goed en rendabel. Ze verwachten een winst van ”€ 5 per dag te maken na aftrek van de kosten.

Monteur huishoudelijke apparaten
Dit project is inmiddels ook afgerond. Vijfentwintig vrouwen hebben met succes een training gevolgd voor monteur huishoudelijke apparaten. Inmiddels staan er een aantal foto’s op de site van het KVG-Roermond. Een verslag zal nog komen is ons beloofd.

De werkgroep Melania-Roermond werkt nauw samen met de Handwerkclub en krijgt haar inkomsten uit de opbrengst van de donaties, verkoop van handwerken en van de jaarlijkse kienmiddag. U kunt ook Melania-Roermond extra steunen door donateur te worden. U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro, maar iedere andere geldelijke ondersteuning is welkom op bankrekening: NL61 RABO 0144 1597 75 t.n.v. Melania-Roermond, Heerbaan 46, Posterholt.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Aske van Ewijk-Spanjer Parklaan 3, 6088 AK Roggel, (0475) 496366 askespanjer@gmail.com

Namens de werkgroep Melania-Roermond:

Aske van Ewijk en Nadine Cos.
Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten? Kijk op www.melania.nl