download (6)

Herhaalde Oproep!

Herhaalde oproep……….Is dit iets voor u ?………

Vanaf het nieuwe KVG-seizoen 2019-2020 zijn enkele nieuwe leden tot het afdelingsbestuur toegetreden.
Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Met een voltallig bestuur kunnen we een gevarieerd programma 
blijven bieden aan onze leden.
Ieder jaar zijn er ook bestuursleden die er al vaak een lange termijn op hebben zitten en zich ook niet meer herkiesbaar stellen.
Dit verenigingsjaar is er nog voor alle activiteiten een bestuurslid actief.

Wij realiseren ons dat dat ook heel kwetsbaar is.
Bij ziekte of anderszins hebben we een probleem.

We weten ook al dat komend jaar een paar bestuursleden gaan aftreden.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe dames die als commissielid mee willen denken over het
maandelijks 
organiseren van een lezing of excursie.
Toetreden tot het bestuur is dus niet noodzakelijk.
Mocht u interesse hebben om aan zo’n commissie deel 
te nemen schroom dan niet, laat het ons weten en neem contact op met een van de bestuursleden.

Willemien Dirkx, voorzitter.