Ons jaarlijks 'Rondje Roermond' 2 mei 2013.

Om precies 14.00 uur verzamelt onze KVG-groep zich voor het stadhuis op de Markt, waar het carillon zijn klanken op ons laat neerdalen. (Op zaterdagmorgen tijdens de markt kun je het carillon uitgebreid horen).
Onze gastvrouw/gids is mevrouw Tiny Thomassen-Sivré en zij weet ons tijdens de rondwandeling een paar uur lang te boeien met verhalen en wetenswaardigheden over de historische Swalmerstraat en het park De Kartuis dat ligt tussen de Caroluskapel en de Voogdijstraat in.

De Swalmerstraat, die vanaf de Markt in Noordelijke richting loopt naar de Venloosche Poort, is een van de meest karakteristieke straten van de oude binnenstad van Roermond. Het is een lange straat met veel monumentale huizen, waar de voorname families en magistraten van Roermond woonden. In hun achtertuin was vaak een bijgebouw voor het ambacht wat ze uitvoerden. We lopen richting het terras op de hoek voor de Christoffelkathedraal, niet voor een glaasje, maar om naar de kleine plaquette te kijken waarop de aanslag wordt vermeld op een Engels echtpaar in1990. Bijna vlak ernaast een muursteen met vermelding van Jacob Hugentlich,schrijver van het stuk ‘Het zotte vleesch’ over de gegoede burgerij van Roermond. Hij pleegde begin van de oorlog zelfmoord bij de synagoge.

Op Swalmerstraat nr. 3 woonde vroeger Guillaume, notaris. Verzamelaar van kunst. Zijn collectie is later aan diverse mensen verkocht, een deel is te vinden in het Museum Oudheidkunde. Het huis op nr. 5 is van de 5de generatie Berger, wijnhandel. Met zijn gewelven en bijgebouwen een plaats voor o.a. onderduikers en illegale missen. We passeren de St.Jansstraat, waar Joep Nicolas zijn atelier had.
Op de ene hoek het huis, in de volksmond ‘de Witte Leeuw’ genoemd. In de achtertuin op nr. 38 is nog een fraaie (privé) waterput te zien.
Huis met nr. 49 is ontworpen door Cuijpers, zelfs de kelderraamjes, origineel het enige particuliere woonhuis in Roermond van de bouwmeester. Op nr. 51 woonde na heel veel trammelant het echtpaar van Gorkum (protestant) – van Aefferden (katholiek en van adel). Op het Oude Kerkhof in Roermond is hun ‘graf met de handjes’. Verder waren er, tot de aanleg van de waterleiding, openbare waterputten, zoals de Bruno waterput bij nr. 59c. Bruno was de stichter van de Kartuizers.

De Swalmerstraat is wellicht vernoemd naar Werner van Swalmen, een kruisvaarder in de 12de eeuw. Een van de zijstraten van de Swalmerstraat is de Wernerstraat, vroeger de Koestraat geheten, omdat het vee door die straat naar de stadsweiden geleid werd (waar nu het Outletcenter is). Een andere zijstraat in tegenovergestelde richting is de Bethlehemstraat, op de hoek waarvan vroeger een Mariakapel gebouwd en geschonken was door ridder Werner. Er werd later een klooster gesticht, thuisbasis van de beroemde Dionysius de Kartuizer, geleerde en denker. Na een grote stadsbrand werd de kerk iets verderop herbouwd, de huidige Caroluskapel. Bij de verovering van de stad in 1572 door de Geuzen werden 12 Kartuizers vermoord: de ‘Martelaren van Roermond’. Later lieten de zusters Norbertinessen de kapel in rococostijl versieren. Het klooster werd uiteindelijk (tot 1968) het grootseminarie van het bisdom Roermond.
Frans Nicolas maakte de prachtige kruiswegschilderijen; zijn kleinzoon Joep Nicolas de beglazing boven het hoofdaltaar. Parallel aangebouwd is de broederkapel met o.a. gedeeltes van een fresco, Het Laatste Oordeel. Aan het eind van de huidige Swalmerstraat stond vroeger het Ursulineklooster, onlangs weer geheel gerenoveerd tot kantorencomplex. Op het terrein staat nog het piepkleine Ursulakapelletje met glas-in-loodramen. We lopen langs huize Bocholz naar de Voogdijstraat. Daar ligt, achter de oude muur  een prachtig park, een oase van rust, waar permanent enkele kunstwerken staan van o.a. Dolf Wong en Piet Schoenmakers. Hier eindigt ons ‘Rondje Roermond’.

Met iedere gids blijkt toch maar weer, dat geen een rondleiding hetzelfde is, en we hebben zo weer een bijzonder interessante middag gehad met veel wetenswaardigheden en….. met gelukkig goed weer. We sluiten af met een kopje koffie/thee met een stuk vlaai bij PrinsHeerlijck.

Verslag en foto's: Els Prins

<--terug