Aanpassing Agenda November

In de AGENDA van convocaat november is e.e.a. veranderd.

De AGENDA ziet er nu ZO uit:

Woensdag 7 november:   Koffiemorgen
Vrijdag 9 november:         KVG Jubileum muziekuitvoering In de ECI met Rose-Marie Hendrikx
Woensdag 14 november: KVG Jubileum boomplantdag
Dinsdag 20 november:     Dagexcursie Genk
Woensdag 21 november: i.v.m. de cursus Canon van Roermond (zie data Jaarboekje), wordt de aangekondigde verkoop
voor Melania verplaatst naar:
28 november –                 ’t Paradies – aanvang 14.00 uur
Donderdag 22 november: Lezing ‘Heel Nederland leest’
Vrijdag 30 november:       Film

           BOVENSTAAND BERICHT KUNT U OOK BEKIJKEN OP DE SITE:  CONVOCATEN.